ЗЛАТЕН РИТОН – 22-РИ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО
contacts

Контакти

Национален филмов център


адрес:бул. „Дондуков” 2 А, 7 етаж
 1000 София
тел.:(+359 2) 988 38 31
факс:(+359 2) 980 99 20
е-mail:nfc@nfc.bg
 www.nfc.bg