ЗЛАТЕН РИТОН – 22-РИ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО ДОКУМЕНТАЛНО И АНИМАЦИОННО КИНО

Плакат и клип

ZR_poster

Визията на ЗЛАТЕН РИТОН 2015 е изведена от рисунката като скица, начало, проект.
Всяка идея започва с няколко щриха. Процесът е гъвкав и жив до самия край. Клипът анимира този процес с документална последователност.

Автор на визия и анимация Виктор Мухтаров